Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees hier meer over cookies

Privacy Statement

Privacy Statement

i-residence.com en alle websites die hiervan zijn afgeleid, vallen onder Certitudo Asset Management II B.V. Voor iResidence is een zorgvuldige omgang met gegevens van de gebruikers van i-residence.com en haar dochtersites van groot belang.

Persoonsgegevens

Bij het nastreven van een zo goed mogelijke dienstverlening legt iResidence gegevens vast in haar database ten behoeve van het gebruik door i-residence.com en haar dochtersites, alsmede door andere bedrijfsonderdelen van Certitudo Capital Group B.V. om:

  • Voor jou een interessant woningaanbod te selecteren en deze per e-mail aan je toe te zenden
  • Verhuurders van woonruimte in contact te brengen
  • Service te kunnen verlenen wanneer je die bij het gebruik van iResidence en haar websites nodig hebt (bijv. indien je je wachtwoord bent vergeten)
  • Gebruikers (telefonisch en per e-mail) op de hoogte te houden van interessante aanbiedingen van producten en diensten van iResidence en de producten en diensten van andere bedrijfsonderdelen van Certitudo Capital Group B.V.. Indien bij het afnemen van deze producten en/of diensten derden worden ingeschakeld, zullen om deze reden de persoonsgegevens ook aan die derden worden verstrekt.

Wijzigen en uitschrijven

Wil je dat iResidence je gegevens verwijdert uit haar systeem? Dien hiertoe dan een verzoek in per e-mail. Je kunt je zo ook op ieder ogenblik verzetten tegen de verdere verwerking van je persoonsgegevens voor direct marketing. Het is echter niet mogelijk om de tenaamstelling op een factuur aan te passen.

Beveiliging gegevens

iResidence maakt gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. We doen er alles aan om de betrouwbaarheid, veiligheid en integriteit van de door ons verzamelde data te waarborgen. Wij zijn van mening dat de beveiliging van iResidence van bovengemiddeld niveau is én blijft. Onze professionele partners en IT-experts staan hier garant voor.

Surfgedrag

Op i-residence.com en gerelateerde sites worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest opgevraagde pagina's. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren zodat iResidence zijn dienstverlening kan blijven verbeteren. iResidence maakt bij het aanbieden van de diensten op zijn websites gebruik van (tijdelijke) cookies. Deze cookies worden enkel gebruikt om het gebruik van de website gemakkelijker te maken. Elke bezoeker kan zijn/haar computer zo instellen dat er geen cookies worden bijgehouden.

Aansprakelijkheid

iResidence is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud van de informatie op de website i-residence.com. Evenmin is iResidence verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de beschikbaarheid en/of toegang tot de website. iResidence is te allen tijde gerechtigd zonder opgaaf van redenen informatie van de website verwijderen of te wijzigen.

i-residence.com bevat links naar andere internetsites. iResidence is niet verantwoordelijk voor het doen en laten van die andere internetsites met betrekking tot privacy. Wij raden onze bezoekers aan om op te letten wanneer zij onze site verlaten en om de privacyverklaring van elke internetsite te lezen die persoonsgebonden informatie verzamelt. Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op informatie die verzamelt wordt binnen de sites die vallen onder iResidence.

De veiligheid van gegevens die online worden verzonden, kan niet voor 100% worden gegarandeerd. Wij spannen ons er voor in jouw persoonlijke gegevens te beveiligen, maar kunnen bijgevolg niet volkomen garant staan voor de veiligheid van de door jou toegezonden informatie.

Wijzigingen

iResidence behoudt zich het recht voor om zonder bericht wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Check daarom regelmatig het privacy statement voor een update van het privacybeleid van i-residence.com.

Vragen en verzoeken

Indien je vragen of verzoeken hebt aangaande het privacybeleid van iResidence, neem dan contact met ons op.