Privacy Statement

Privacyverklaring iResidence

 

Via deze privacyverklaring informeert Certitudo Asset Management II B.V., handelend onder de naam “iResidence” over de verwerking van persoonsgegevens in het kader van het gebruik van haar website, www.i-residence.com (“de iResidence website”), en de verhuur van woningen aan particuliere huurders. Deze verklaring bevat informatie over de wijze waarop iResidence, als verwerkingsverantwoordelijke, jouw persoonsgegevens verwerkt en beveiligt. iResidence zal de persoonsgegevens altijd verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van gegevensverwerking, waaronder begrepen de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

De iResidence website

 

Wij verzamelen verschillende persoonsgegevens van onze websitebezoekers via onze iResidence website.

 

Huuraanbod

De iResidence website toont het actuele aanbod van huurwoningen of –appartementen die via iResidence te huur zijn. Het is mogelijk om je direct in te schrijven op bepaalde woningen, een brochure aan te vragen, of om je in te schrijven voor wachtlijsten.

 

Om je de brochure toe te kunnen sturen na jouw aanvraag daartoe, dien je je naam, e-mailadres en telefoonnummer in te vullen. Aan de hand van deze brochureaanvraag nemen wij vervolgens telefonisch contact met je op om het woonproject met je te bespreken. Om toegevoegd te worden aan de wachtlijst van een bepaalde woning of appartement dien je je naam, e-mailadres en telefoonnummer achter te laten. We zullen je op de wachtlijst laten staan gedurende 12 maanden. Na deze periode zullen we je vragen of je nog steeds geïnteresseerd bent en of we je op de wachtlijst mogen laten staan. Na maximaal 5 jaar zullen we jouw gegevens verwijderen.

 

Mocht je geïnteresseerd zijn in een woning en je graag willen inschrijven voor deze woning, dan wordt je via de iResidence website doorverwezen naar de website van VerhuurtBeter.nl. Meer informatie over de verwerking van je persoonsgegevens via VerhuurtBeter.nl tref je aan onder “Huren via iResidence”.

 

Contactformulier

Heb je vragen of wil je meer informatie over iResidence? Neem dan gerust contact met ons op, bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier op onze website. We verzoeken je om je naam, e-mailadres en telefoonnummer in te vullen. Zonder deze gegevens kunnen wij geen gericht contact met je opnemen naar aanleiding van je contactverzoek of vraag. We zullen de gegevens die je hebt doorgegeven in ons contactformulier binnen 6 maanden nadat jouw contactverzoek is afgehandeld verwijderen.

 

Huren via iResidence

Als je geïnteresseerd bent in het huidige woningaanbod en graag een woning of appartement via iResidence wilt huren, dan dienen wij verschillende persoonsgegevens van je te verzamelen in dit kader.

 

VerhuurtBeter.nl

Wij maken gebruik van het platform van VerhuurtBeter.nl om persoonsgegevens van huurders te verzamelen ten behoeve van het opstellen van huurdossiers en om geschikte huurders te selecteren.

 

Om voor een huurwoning van iResidence in aanmerking te komen, moet je je registreren op het platform van VerhuurtBeter.nl. Hiervoor is het benodigd dat je je geslacht, roepnaam, achternaam, e=-mailadres en mobiele telefoonnummer doorgeeft. Na registratie van en betaling voor dit account, dien je je huurdossier verder aan te vullen met de volgende persoonsgegevens: voorletters, voornaam, huidige adresgegevens, geboortedatum, geboorteplaats, je burgerlijke staat en je rekeningnummer. Deze gegevens hebben wij nodig om tot een huurovereenkomst te komen, om deze huurovereenkomst uit te voeren, en om facturen te kunnen sturen. Om het huurdossier volledig te maken, dien je ook gegevens te verschaffen over eventuele schulden en je schuldpositie, informatie over te betalen partneralimentatie, uitgevoerde incasso’s en contact met deurwaarders, of de schuldsanering (WSNP) of faillissement ooit van toepassing zijn geweest, informatie over je huidige woonsituatie (inclusief of er sprake is van eventuele huisdieren) en wat de reden is voor de beoogde verhuizing. Daarnaast vragen we wat je hobby’s en eventuele persoonlijke kwaliteiten zijn. Om je te kunnen identificeren, vragen we ook om een kopie van een geldig legitimatiebewijs en een recente foto.

 

Particuliere huurder

Om je inkomen te berekenen en vast te leggen, vragen we om een salarisspecificatie en drie recente loonstroken, een werkgeversverklaring en de drie meest recente bankafschriften waaruit de bijschrijving van je inkomen blijkt.

 

Huurder met eigen bedrijf

Particuliere huurders met een eigen bedrijf vragen we om een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel van dit bedrijf, de jaarcijfers van dit bedrijf van de afgelopen twee kalenderjaren en een afschrift van de aangifte inkomstenbelasting van de afgelopen twee kalenderjaren.

 

Er zal ook een kredietwaardigheidstoets worden uitgevoerd om in kaart te brengen en/of te voorkomen dat er een zorgwekkende financiële situatie zou kunnen ontstaan bij de huurder, waardoor er huurachterstanden zouden kunnen ontstaan.

 

Borgsteller

In het geval dat iemand zich borg stelt voor de betaling van de huurpenningen, vragen wij om aan te geven wat de relatie is tot deze borgsteller, en de voorletters, achternaam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer van de borgsteller. Met deze borgsteller zal een borgstellingsovereenkomst worden opgemaakt waarin deze persoonsgegevens worden vermeld.

 

Ter voorkoming van fraude, zoals identiteitsfraude, laten wij de identiteit(sbewijzen) van huurders toetsen door een Nederlands bedrijf dat gespecialiseerd is in identiteitscontrole. Wij verstrekken dan ook een kopie van jouw identiteitsbewijs aan deze partij op grond van een gerechtvaardigd belang van iResidence daartoe.

 

Een account op VerhuurtBeter.nl en de gegevens die worden bewaard in dit account blijven 12 maanden bewaard. Na deze periode worden de accounts verwijderd. Je hebt ook de mogelijkheid om zelf je account te verwijderen.

 

Huurovereenkomsten

Om een huurovereenkomst te sluiten, hebben wij bepaalde gegevens van je nodig, zoals je voorletters, voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, gegevens over je identiteitsbewijs (zoals soort identificatie en geldigheidsdatum), en je e-mailadres en telefoonnummer. We vragen ook om je rekeningnummer om huurpenningen te kunnen innen. Een kopie van de voor- en achterzijde van je bankpas wordt gevraagd om te kunnen controleren of de tenaamstelling op de bankpas gelijk is aan de gegevens van de huurder, door jou ondertekend is en lang genoeg geldig is. 

 

Al onze huurovereenkomsten worden digitaal ondertekend. Bij daadwerkelijke ondertekening van de overeenkomst zal ook je IP-adres worden opgeslagen. De huurovereenkomsten zullen ook worden gedeeld met de eigena(a)r(en) van de woning of het appartement dat zal worden verhuurd. 

Indien er een betalingsachterstand is ontstaan, zullen wij deze vordering mogelijk laten innen door een derde partij.

 

Je persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij de gegevens hebben opgevraagd, tenzij er een wettelijke bewaarplicht geldt. 

 

Controle over jouw persoonsgegevens

Om jou in staat te stellen om controle over je persoonsgegevens te behouden, kun je iResidence verzoeken om inzage van en rectificatie of verwijdering van je persoonsgegevens of beperking van een jou betreffende verwerking. Daarnaast heb je het recht om tegen een specifieke verwerking bezwaar te maken, en om je gegevens te laten overdragen. Wij mogen deze verzoeken in bepaalde gevallen weigeren. Als de verwerking enkel is gebaseerd op jouw toestemming hiertoe, heb je altijd het recht om deze toestemming in te trekken, waardoor wij de specifieke verwerking stop zullen zetten vanaf dat moment.

 

We zullen je uiterlijk binnen een maand na ontvangst van je verzoek informeren over het gevolg wat wij hier aan geven. Wij kunnen deze termijn met twee maanden verlengen, afhankelijk van de aantal verzoeken en de complexiteit hiervan. Ook van deze verlenging zullen we je binnen een maand op de hoogte brengen.

 

Als wij je verzoek afwijzen om welke reden dan ook, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens en om beroep bij de rechter in te stellen.

 

Beveiliging gegevens

iResidence neemt de passende beveiligingsmaatregelen om ervoor te zorgen dat jouw persoonsgegevens beschermd zijn tegen onbevoegde toegang en onrechtmatige verwerking. Wij maken bijvoorbeeld gebruik van een https-verbinding (een SSL-certificaat) om de gegevens die via onze iResidence website worden verstrekt, versleuteld te verzenden.

 

Delen van persoonsgegevens

Wij zullen je persoonsgegevens in bepaalde gevallen delen met andere partijen indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een (huur)overeenkomst, wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, jouw toestemming hiertoe hebben of indien wij een gerechtvaardigd belang hebben om deze gegevens te delen.

 

Voor het versturen van de nieuwsbrieven maken wij gebruik van MailChimp. Wij verstrekken hiervoor alleen uw e-mailadres aan deze partij. Dit bedrijf is gevestigd buiten de Europese Unie, maar biedt – volgens een certificering voor het EU-VS Privacy Shield – wel adequate waarborgen voor de bescherming van jouw gegevens.

 

Overige

Wij kunnen deze privacyverklaring regelmatig updaten. We raden je dus aan om regelmatig de website te raadplegen om de meest recente privacyverklaring te kunnen lezen. Wij zullen jouw persoonsgegevens overigens altijd verwerken in lijn met het privacybeleid en de –verklaring die gold ten tijde van de verzameling van jouw gegevens.

 

Indien je vragen of verzoeken hebt over deze privacyverklaring of de verwerking van jouw persoonsgegevens door iResidence, neem dan contact met ons op via:

 

Certitudo Asset Management II B.V.

Hambakenwetering 8

5231 DC ‘s-Hertogenbosch

Tel: 073 760 02 14

E-mail: info@i-residence.com

 

Deze privacyverklaring is het laatst geüpdatet in mei 2018.