Registratievoorwaarden

+ Wanneer kun je in aanmerking komen voor een woning bij iResidence.

 • Inkomen uit werk, pensioen, inkomen uit werk i.c.m. studiefinanciering of alleen studiefinanciering (i.c.m. extra waarborgsom); 
 • Een geldige verblijfstitel in Nederland;
 • Een positief betalingsverleden blijkens een creditcheck;
 • Je kunt communiceren in het Nederlands of Engels;
 • Wanneer je transparant bent over vragen en antwoorden betreffende uw aanvraag;

  Wij hanteren een inkomenseis van ongeveer 3x de kale huurprijs.

– Wanneer kom je niet in aanmerking voor een woning bij iResidence.

 • Uitsluitend een Bijstand- Daklozen- Wajong- of soortgelijke uitkering hebt;
 • Je te maken hebt met schuldhulpverlening (minnelijk of wettelijk WSNP);
 • Een negatieve creditcheck. 

- Welke gegevens dien je o.a. aan te leveren om in aanmerking te komen voor een woning? Afhankelijk van jouw situatie wordt hierop nog aanvulling gevraagd. 

 • kopie paspoort/identiteitsbewijs
 • werkgeversverklaring
 • 3 recente loonstroken en/of bewijs studiefinanciering
 • bankafschriften met salarisstortingen
 • verhuurdersverklaring 
 • kopie bankpas

Indien er sprake is van een borgsteller, zal ook hij/zij deze gegevens aan moeten leveren. 


Bijzonderheden:

 • Indien je geen vast inkomen hebt maar wel een aanzienlijk eigen vermogen (vrij beschikbaar spaargeld), kan je in overleg met iResidence mogelijk in aanmerking komen voor een woning. Vraag dit bij ons na voordat je je aanmeldt.
 • Indien je niet kan voldoen aan de vereiste inkomsten, kan in overleg naar extra zekerheden, bijvoorbeeld een verhoogde waarborgsom of garantstelling vanuit ouder(s), worden gekeken. Vraag dit bij ons na voordat je je aanmeldt.

Bij geen toewijzing van een woonruimte zal er geen restitutie van de inschrijfvergoeding plaatsvinden.